Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
Program Finanțat de Uniunea Europeană si Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Padurea seculara din Lunca Dobrei