Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
Program Finanțat de Uniunea Europeană si Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Centrul local de informare turistica

In zona omogena promovata, formata din cele 3 comune Lapugiu de Jos-Batrina-Dobra, exista peste 35 de actiuni/investitii in turism, asa dupa cum rezulta din adeverintele eliberate de catre comunele ce se afla in aceasta zona omogena, adeverinte prezentate in proiect, fiind parte integranta a acestuia. Astfel, zona omogena Lapugiu de Jos-Batrina-Dobra este eligibila pentru realizarea acestui proiect prin fonduri nerambursabile FEADR, prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 313 – Dezvoltarea activitatilor turistice. Locuitorii comunelor din zona omogena promovata, nu si-au uitat obiceiurile si traditiile mostenite de la inaintasi, pastrandu-se pana astazi o mare parte dintre ele.